Har du lyst til at arbejde i rumbranchen?

Danske virksomheder er med i front inden for rumteknologi, og projektet “Rumfart i virksomheder” skal øge interessen for de STEM-erhverv, der er forbundet med rumindustri. Det sker gennem programmer for skolevirksomhedssamarbejde, som allerede eksisterer, og ved at udvikle nye materialer og koncepter, som engagerer børn og unge i praktiske og virkelighedsnære aktiviteter.

Aktiviteterne i projektet sætter særligt fokus på karriereveje og virksomhedssamarbejder, der har at gøre med rummet. Målgruppen for aktiviteterne er primært elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Den sekundære målgruppe er lærere, der er med til at inspirere og guide den primære målgruppe til at overveje en karriere inden for en rumrelateret branche.

Masser af jobmuligheder

Aktiviteterne synliggør de forskellige jobmuligheder, der findes inden for rumfart, rumforskning, astronomi og jordobservationer. Der lægges især vægt på personer og fagligheder, som hver dag muliggør rummissioner, klimaobservationer og rumrelateret innovation i Danmark. Det kræver nemlig mange fagligheder at sikre Danmarks position blandt de bedste inden for rumindustrien.

Projektets mål er at nå ud til en million læsere igennem Videnskab.dk’s hjemmeside samt at få omkring 50.000 besøg på Rumstanden til DM i Skills 2024 og op til 12.000 elever, som får besøg af en rumekspert. Derudover er målet, at 4000 elever vil deltage i et forløb med skolevirksomhedssamarbejde.

Hovedaktiviteterne er:

1. En national kortlægning af rumfartsuddannelser og virksomheder.

2. Udvikling af forløb til undervisningsbrug inden for skolevirksomhedssamarbejde: Der udvikles tre forløb til grundskolen, to forløb til gymnasier og to-fire caseforløb til EUD.

3. Den gode fortælling om rumfartsvirksomheder: Her bliver rumhistorier fra forskning og virksomheder formidlet gennem videoproduktioner og artikler i fem tematiserede pakker.

4. Aktiviteter på Skills 2024 på Rumstanden. Her vil lærlinge fra rumrelaterede virksomheder drive involverende aktiviteter på DM i Skills 2024. Lærlingene vil også belyse betydningen af en erhvervsrettet karriere i rumindustrien.

5. Rollemodeller og rumfartseksperter: Der udvikles et gratis besøgsordningstilbud for grundskoler og gymnasier, hvor elever kan lade sig begejstre af eksperter fra rumindustrien. Der rekrutteres 11-14 aktive rumeksperter til projektet.

Find ud af mere om hovedaktiviteterne

Forankringen og formidlingen af de fem overordnede projekter sker igennem ESERO.dk, der er den samlende platform, som benyttes af alle partnerne og for aktiviteterne i projektet. Derudover formidles aktiviteterne også på partnernes egne platforme, og forløbene i skolevirksomhedssamarbejde forankres yderligere i kommunerne igennem Naturvidenskabernes Hus’ kommunale indsatser.

Hvis du går og drømmer om at blive astronaut, skal du først og fremmest vælge en uddannelse som ingeniør, forsker, læge eller pilot. Det er typisk den baggrund astronauter har, når de bliver udvalgt. Dernæst skal du vælge noget du virkelig brænder for. For succes kræver hårdt arbejde. Og det er lige meget, om du vælger at blive fodboldspiller, popstjerne eller astronaut.

– Andreas Mogensen

Partnere i projektet

Denne hjemmeside bruger kun nødvendige cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top