Partnere

Rumrejsen er et samarbejde, som involverer en lang række samarbejdspartnere på tværs af landet inden for formidling af videnskab i Danmark. Du finder dem her:

Astra er det nationale naturfagscenter. Vi er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet. Vi har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Danmarks Tekniske Museum er et oplevelsesunivers for nysgerrige børn og voksne. Her kan du opleve den teknologi, som har ændret vores liv gennem de seneste 150 år og udforske, hvordan ny teknologi kan bidrage til at løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor i dag. Du kan også opleve Soyuz rumkapslen, der bragte den danske astronaut, Andreas Mogensen ud i rummet, eller være med til at løse store og små opgaver i museets MAKERSPACE.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er Danmarks største ingeniøruddannelsessted og et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. DTUs mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

Dansk Industri, DI, er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. DI repræsenterer over 19.500 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Det er DIs vision, at Danmark skal være verdens bedste land at etablere og drive virksomhed i – hvad enten det drejer sig om iværksættere, der skal finde fodfæste, danske virksomheder, der skal vokse og erobre eksportmarkeder eller udenlandske virksomheder, der skal udvide forretningen i Danmark.

Danske Universiteter er de otte danske universiteters samarbejdsorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft. Danske Universiteters opgave er at sikre universiteterne bedst mulige vilkår for at løfte deres samfundsansvar: forskning, forskningsbaseret uddannelse og videndeling.

ESERO DK er et dansk ressourcecenter for undervisningsaktiviteter og lærerkurser om astronomi og rumfart. ESERO DK blev grundlagt af den europæiske rumorganisation ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet den 22. november 2017. ESERO Danmark ledes af Naturvidenskabernes Hus. Partnerskabet i ESERO består af ASTRA, Planetarium, Naturvidenskabernes Hus, Uddannelses- og Forskningsministeriet og ESA.

Experimentarium er hele Danmarks science center, hvor børn og voksne, skoler og virksomheder kan opleve sjov, interaktiv og tankevækkende videnskab. Experimentarium åbnede i 1991 og blev i 2018 kåret som et af verdens 100 mest innovative steder af Time Magazine.

Naturvidenskabernes Hus er en nonprofitorganisation, der tænder gnisten hos børn og unge for de naturvidenskabelige og tekniske fag. I tæt samarbejde med danske virksomheder og undervisere i gymnasiet og grundskolen udvikler vi undervisningsforløb til elever på alle niveauer. Vi understøtter skolevirksomhedssamarbejde gennem netværksaktiviteter for kommuner, virksomheder og gymnasier, og vi generer ny viden gennem kortlægning, evaluering og forskning i skolevirksomhedssamarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for koordinering af Danmarks rumaktiviteter og samarbejdet mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Koordineringen mellem de danske myndigheder foregår i Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR).

Denne hjemmeside bruger kun nødvendige cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top